17th April

Show: Panathinaikos Football Stadium, Athens, Greece – last night of European Tour.